ระบบจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

  สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม และ ค่าก่อสร้างถนนและรั้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณราคาตามลิงค์

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> ปร.4 5 6 สำหรับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ >>> บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ดาวน์โหลดคู่มือ >>> คู่มือการใช้งานระบบจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563
ดาวน์โหลดคู่มือ >>> คู่มืองบลงทุน ปี 2563 (zip)


ประกาศ

  แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 หรือบางโรงที่ทำแล้วยังไม่เรียบร้อย ขณะนี้ระบบใช้ได้ตามปกติแล้ว ดำเนินการต่อได้ และขยายเวลาการบันทึกไปถึงวันที่ 16 พ.ย. 61 เวลา 24.00 น. ส่งเอกสาร จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 19 พ.ย. 61 นะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ อังคณา 088-4743145 ขอบคุณค่ะ

แนะนำ

   ให้ทุกโรงเรียนทำการ "ลงทะเบียน" และ "รอ" การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เขตเพื่อเข้าใช้งานระบบ แนะนำ

   โปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome Version 5.0 ขึ้นไปแนะนำ

   หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขต ติดต่อ 045-711419 หรือสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ตามคิวอาร์โค้ด