ระบบจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เปิดระบบ

  ประกาศ ปิดระบบ!    ปิดระบบ เพื่อประมวลผลข้อมูล

ประกาศ

  สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม และ ค่าก่อสร้างถนนและรั้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณราคาตามลิงค์

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กรณีลืมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

   ให้ติดต่อ Admin 085-2226933 หรือ อังคณา 088-4743145 เพื่อ Reset Password ให้ครับ แนะนำ

   โปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome Version 5.0 ขึ้นไป

แนะนำ

   หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขต ติดต่อ คุณอังคณา 088-4743145 หรือสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ตามคิวอาร์โค้ด