ระบบจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

  สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม และ ค่าก่อสร้างถนนและรั้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณราคาตามลิงค์

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> ปร.4 5 6 สำหรับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ >>> บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ดาวน์โหลดคู่มือ >>> คู่มือการใช้งานระบบจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563
ดาวน์โหลดคู่มือ >>> คู่มืองบลงทุน ปี 2563 (zip)


ประกาศ

  แจ้งโรงเรียนปรับคำขอจัดตั้งงบประมาณ เพิ่มเติม ปี พ.ศ.2563 ดำเนินการบันทึกได้ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 62 ถึงวันที่

14 ส.ค. 62 เวลา 16.00 น.

ส่งเอกสาร จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 15 ส.ค. 61 นะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ อังคณา 088-4743145 ขอบคุณค่ะ

กรณีลืมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

   ให้ติดต่อ Admin 085-2226933 หรือ อังคณา 088-4743145 เพื่อ Reset Password ให้ครับ แนะนำ

   โปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome Version 5.0 ขึ้นไปแนะนำ

   หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขต ติดต่อ คุณอังคณา 088-4743145 หรือสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ตามคิวอาร์โค้ด